Domov

Morda prodajate ali kupujete nepremičnino?
Je pravno stanje vaše nepremičnine neurejeno?
Niste vpisani v zemljiško knjigo kot lastnik, ker še nimate urejene etažne lastnine?

Hitre in učinkovite rešitve ter odgovore na takšna in podobna vprašanja vam nudimo v podjetju AS VERSUS, ki je specialist na področju nepremičnin.

Zagotavljamo vam strokovne, kvalitetne in cenovno dostopne storitve, izpeljavo številnih postopkov pri urejanju pravnega stanja in prometa z nepremičninami ter celovito pravno podporo izkušenih nepremičninskih strokovnjakov.

Z našo pomočjo poskrbite, da bo pravno stanje vaših nepremičnin urejeno.

O podjetju

Podjetje je bilo ustanovljeno 07. 03. 2011 in je specializirano za področje nepremičnin, saj smo mnenja, da le tako lahko v celoti razumemo in sledimo hitrim in številnim spremembam zakonodaje na tako kompleksnem in občutljivem področju.

Osnovni namen podjetja je skrb za pravno korektno in varno izvedbo nepremičninskih pravnih poslov ter odpravljanje napak in nepravilnosti, ki lahko imajo v prometu z nepremičninami katastrofalne posledice za posameznike in pravne osebe.

V Sloveniji obstajajo številne nepremičnine, katerih pravno stanje še vedno ni urejeno, kar predstavlja potencialno nevarnost in ogroženost lastninske pravice lastnikov takšnih nepremičnin. Naša želja je zmanjšati število takšnih nepremičnin in z ureditvijo stanja poskrbeti za nedotakljivost lastninske pravice, kar pa lahko uresničimo le z vašo pomočjo in sodelovanjem.

Ker se zavedamo problematike nepremičninskega področja in ker bi radi pripomogli k izboljšanju trenutnega stanja, smo vam na voljo izkušeni nepremičninski strokovnjaki, da skupaj najdemo učinkovite rešitve, ki bodo celovito zaščitile vaše interese.

Pravne storitve

SESTAVA POGODB: (potrebno dokumentacijo dostavi naročnik)

Sestava predpogodbe  
Sestava predpogodbe in pogodbe (isti posel)  
Sestava prodajne pogodbe  
Sestava služnostne pogodbe  
Sestava darilne pogodbe  
Sestava menjalne pogodbe  
Sestava razdružilne pogodbe  
Sestava pogodbe o uskladitvi dejanskega stanja z zemljiškoknjižnim  
Sestava najemne pogodbe  
Sestava prodajne pogodbe za novogradnjo + pregled splošnih pogojev  
Sestava pogodbe o ustanovitvi zastavne pravice na nepremičninah (hipoteke)  
Sestava izbrisnega dovoljenja  
Sestava drugih pogodb  

 

STORITVE – NEPREMIČNINE:

Svetovanje v zvezi z nepremičninami (cena/h)  
Sodelovanje pri pogajanjih za sklenitev posla (cena/h)  
Tolmačenje pogodbe strankam ob podpisu  
Pridobitev uradne mapne kopije  
Prodobitev potrdila o namenski rabi zemljišča  
Pridobitev potrdila o predkupni pravici  
Pridobitev lokacijske informacije za gradnjo  
Priprava ponudbe za prodajo kmetijskega zemljišča (UE)  
Priprava izjave o sprejemu ponudbe za prodajo kmetijskih zemljišč (UE)  
Pridobitev odločbe o odobritvi pravnega posla  
Izpolnjevanje davčnih formularjev  
Priprava primopredajnega zapisnika  
Priprava primopredajnega zapisnika po ZVKSES  

 

ETAŽNA LASTNINA: (potrebno dokumentacijo dostavi naročnik)

Akt o oblikovanju etažne lastnine (do vključno 7 enot)  
Sporazum o oblikovanju etažne lastnine (do vključno 7 enot)  
Pogodba o medsebojnih razmerjih (do vključno 7 enot)  
Vsaka dodatna enota  

 

POSTOPKI:

Celotna pravna izvedba postopka prodaje nepremičnine  
(sestava pogodbe, tolmačenje pogodbe strankam, pridobivanje potrebne dokumentacije, izpolnjevanje davčnih formularjev, prijava na DURS, organizacija notarske overitve)

 

Celotna pravna izvedba postopka prodaje nepremičnine (vključena predpogodba)  
(sestava predpogodbe in pogodbe, tolmačenje predpogodbe in pogodbe strankam, pridobivanje potrebne dokumentacije, izpolnjevanje davčnih formularjev, prijava na DURS, organizacija notarske overitve)

 

Celotna pravna izvedba postopka prodaje nepremičnine – kmetijsko zemljišče  
(sestava predpogodbe in pogodbe, tolmačenje predpogodbe in pogodbe strankam, priprava in pridobivanje potrebne dokumentacije, zastopanje v postopku prodaje kmetijskega zemljišča pred pristojno upravno enoto, izpolnjevanje davčnih formularjev, prijava na DURS, organizacija notarske overitve)

 

Celotna pravna izvedba postopka prodaje nepremičnine – po ZUVza  
(sestava predpogodbe in pogodbe, tolmačenje predpogodbe in pogodbe strankam, priprava in pridobivanje potrebne dokumentacije, zastopanje v postopku ugotavljanja vzajemnosti pred Ministrstvom za pravosodje, izpolnjevanje davčnih formularjev, prijava na DURS, organizacija notarske overitve)

 

Organizacija postopka vzpostavitve etažne lastnine (do vključno 4 enote)  
(priprava akta oz. sporazuma o oblikovanju etažne lastnine in pogodbe o medsebojnih razmerjih ter pridobivanje vseh potrebnih dokumentov v postopku, vse do vpisa etažne lastnine v zemljiško knjigo – cena ne vključuje stroškov geodetskih, notarskih in drugih storitev zunanjih izvajalcev ter sodnih taks)
Vsaka dodatna enota  

 

DRUGE PRAVNE STORITVE

 • svetovanje kupcem pri nakupu novogradenj, upoštevaje Zakon o varstvu kupcev stanovanj in enostanovanjskih stavb ter zastopanje njihovih interesov,
 • svetovanje in sodelovanje z investitorji,
 • svetovanje na področju zemljiške knjige, reševanje kompleksnih in zahtevnih zemljiškoknjižnih zadev,
 • svetovanje na področju posesti, solastnine, sosedskega prava,
 • svetovanje in pomoč pri pridobitvi manjkajočih listin, ter zastopanje pri zemljiškoknjižnem postopku vzpostavitve izgubljenih/uničenih listin,
 • sestava pravnih mnenj o pravnem stanju nepremičnin,
 • priprava dokumentov in organizacija postopkov po ZVEtL,
 • sestava opominov, izjav in številnih drugih aktov.

Kontakt

Osnovni podatki
Firma: AS VERSUS, pravno svetovanje in storitve, Aleša Gerenčer s.p.
Skrajšana firma: AS VERSUS, Aleša Gerenčer s.p.
Sedež: Jadranska cesta 27, 2000 Maribor

Identifikacijski podatki:
Matična številka: 3926222000
Davčna številka: 50825925
Transakcijski račun: SI56 0681 4010 0020 860, Banka Celje d.d.

Kontaktni podatki:
GSM: 040 514 365
E-mail: info@as-versus.si
alesa.gerencer@as-versus.si

Uradne ure:
po dogovoru, pokličite 040 514 365

Kje smo:

Pišite nam

  Vaše ime

  Vaš e-naslov

  Sporočilo

  Vsa polja so obvezna.

  AS VERSUS, Pravno svetovanje in storitve, Aleša Gerenčer s.p.
  Jadranska cesta 27, Maribor
  040 514 365, info@as-versus.si